Traballo Fin de Grao

Regulamento Traballo Fin de Grado

Prerrequisitos de matricula e defensa

  • Para a defensa e avaliación do proxecto deberan ter superados o resto dos créditos do Titulo.


Formularios Traballo Fin de Grao


Datas de la entrega de documentación y defensa

CURSO ACADÉMICO 2023/24

1ª EDICION

  • Entrega de documentación: data límite día 25 de xaneiro. 
  • Datas de defensa: entre o 12 e o 15 de febreiro.

 

2ª EDICION

  • Entrega de documentación: data límite día 4 de xuño.
  • Datas de defensa: entre o 19 e o 21 de xuño

 

3ª EDICION

  • Entrega de documentación: data límite día 31 de xullo.
  • Datas de defensa: entre 16 e o 19 de setembro