Coordinacion docente Grao Enfermaria

Coordinadoras curso académico 2023-24
 

Coordinadora de titulación

  • Profesora: Rosa Mª Pita Vizoso

Coordinadora de 1º curso

  • Profesora: Berta García Fraguela

Coordinadora de 2º curso

  • Profesora: Inés Fernández Fraga

Coordinador de 3º curso

  • Profesor: David Rodríguez Veiga 

Coordinadora de Estadías Clínica

  • Profesora: Estela Souto Fernández