Matrícula

Farase por Internet, a través da páxina web da UDC (acceder a matricula).
Imprimir a documentación e entregala na Administración do centro ou enviala por correo ao seguinte enderezo:
Escola Universitaria de Enfermaría A Coruña,
As Xubias s/n.
Campus Unversitario de Oza
15006 - A CORUÑA