Recoñecemento de créditos

Recoñecementos de créditos


Táboas de recoñecemento de créditos entre titulacións universitarias 2023-24

Recoñecemento de créditos para títulos en formación profesional de grao superior. 

  • Na actualidade, os estudos de ciclos superiores de formación profesional da rama sanitaria non son obxecto de recoñecemento de créditos no Título de Graduado/a en Enfermería da UDC.