Taxas

As tasas de matricula saen publicadas no Diario Oficial de Galicia (DOGA) no mes de xullo

O importe total da matrícula é o mesmo que nas Universidades públicas de Galicia, pero ao ser un centro adscrito, o 25% das tasas abónanse á Universidade e o 75% ao Servizo Galego de Saúde (SERGAS). Estos impresos recolleránse na secretaría do centro