Calidade

- Sistema Garantía Interno de Calidade do Centro (SGIC) 

- Seguemento do Título

- Comisión de Garantía de Calidade

- Profesora responsable de calidade do Centro:

Inés Fernández Fraga: ines.fernandez.fraga@udc.es