Practicum

Son estadías clínicas correspondentes ó nivel III ou avanzado da aprendizaxe práctica, desenvólvense en unidades de hospitalización ou centros de atención primaria de saúde, teñen como finalidade a mobilización dos coñecementos e competencias que permitan aos estudantes reflexionar e executar as accións máis eficaces e apropiadas para o coidado de calidade ás persoas nun contexto determinado, incorporando os valores profesionais, o razoamento clínico, o xuízo crítico e a xestión clínica.

Créditos ECTS: 24
Unidade temporal: 4º curso, 2º cuadrimestre.

  • A asignación definitiva de centros, unidades e quendas publicase na plataforma Moodle.
  • Planificación práctica clínica