A ESCOLA

A Escola Universitaria de Enfermaría A Coruña é un centro docente público dependente da Conselleira de Sanidade e adscrito á Universidade de A Coruña.
Este Centro iniciou a súa actividade docente no curso académico 1972-73 como Escola de Axudantes Técnicos Sanitarios femininos. En 1978 converteuse en Escola Universitaria de Enfermeira impartindo a titulación de Diplomado en Enfermaría. No curso 2009-10 comézase a implantación do título de Graduada/o en Enfermaría, estudos que continúan a desenvolverse na actualidade.
Ao longo deste medio século de traxectoria na formación de enfermeiras e enfermeiros, esta Escola foise adaptando aos cambios sociais e estruturais da profesión enfermeira. Desde os seus inicios respondeu á necesidade de formación enfermeira con responsabilidade e compromiso coa sociedade. A súa aposta pola calidade do proceso formativo, permitiulle ser un referente na formación de enfermería e contar co recoñecemento social e profesional das súas tituladas e titulados.