cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Estadías Clínicas VII
Son estadías clínicas, correspondentes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica, desenvólvense fundamentalmente en unidades de hospitalización infantís e en centros de atención primaria de saúde, teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría co neno san e enfermo e cas súas familias.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal: 4º curso, 1º cuadrimestre.

1er Rotatorio Estadías Clínicas 2021/22
2º Rotatorio Estadías Clínicas 2021/21Diseño y desarrollo: Artismedia.es