cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Estadías Clínicas V
Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica, desenvólvense en unidades de hospitalización de atención de enfermaría a persoas en situación crítica (urxencias, unidades de coidados intensivos, reanimación), e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría en persoas en situación crítica de saúde.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal : 4º curso, 1º cuadrimestre.

Rotatorios práctica clínica


Diseño y desarrollo: Artismedia.es