cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Estadías Clínicas IV
Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica,
desenvólvense nos centros de atención primaria de saúde, e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría coas persoas sans e enfermas e as súas familias no contorno da comunidade á que pertencen. Así mesmo, colaborarán no desenvolvemento de accións conducentes a promoción da saúde, prevención da enfermidade e educación para a saúde en persoas, grupos e comunidades.

Créditos ECTS: 12
Unidade temporal : 4º curso, 1º cuadrimestre.

Rotatorios práctica clínica
Diseño y desarrollo: Artismedia.es