cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Estadías Clínicas III
Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel II ou intermedio da aprendizaxe práctica,
desenvólvense fundamentalmente no ámbito hospitalario, e teñen como finalidade a colaboración co equipo asistencial na valoración, diagnóstico, planificación, execución e avaliación dos coidados de enfermaría en persoas con problemas de saúde física e mental na idade adulta e ancián.

Créditos ECTS: 18
Unidade temporal : 3º curso, anual.


Rotatorios prácticas clínicas
Diseño y desarrollo: Artismedia.es