cas | gal
  • image description
  • image description
  • image description
  • image description
Estadías Clínicas II
Son estadías clínicas, correspondestes ó nivel I ou básico da aprendizaxe práctica, dirixidas á adaptación dos estudantes ó entorno asistencial, e á integración dos coñecementos teóricos en situacións reais que se desenvolven no ámbito hospitalario.

Créditos ECTS: 6
Unidade temporal : 2º curso, 2º cuadrimestre.

Curso 2018/19:

Diseño y desarrollo: Artismedia.es