cas | gal
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
Estadías clínicas: información xeral
 
Regulamento e normativa de Estadias Clinicas
Prerrequisitos das materias de Estadías Clínicas
Os prerrequisitos establécense atendendo o nivel de competencia mínima adquirida polo estudante que lle permita progresar na observación, participación e aplicación dos coidados de enfermaría.

ESTADIAS DE NIVEL I Ó BASICO.
 • Ter superado a Estadía Clínica I para poder desenvolver a Estadía Clínica II
   
ESTADIAS DE NIVEL II Ó INTERMEDIO.
 • Ter superadas as Estadías Clínicas I y II para pode desenvolver Estadías Clínicas III.
 • Ter superadas as Estadas Clínicas I, II, y III para poder desenvolver Estadías Clínicas IV, V, VI y VII.

ESTADIAS DE NIVEL III Ó AVANZADO.
 • Ter superadas as Estadías Clínicas I, II, III, IV, V, VI, VII para poder desenvolver Prácticum.
Centros de Práctica Clínica
As prácticas clínicas realízanse nas institucións da Xerencia Xestión Integrada de A Coruña:
 • Hospital A Coruña
 • Hospital materno infantil Teresa Herrera
 • Hospital Marítimo de Oza
 • Hospital Abente e Lago
 • Centros de Saúde
 
E na:
 • Fundación Centro Oncolóxico de Galicia José Antonio Quiroga e Piñeiro 
Diseño y desarrollo: Artismedia.es