cas | gal
 • image description
 • image description
 • image description
 • image description
Programas internacionais de mobilidade
O proceso de apertura internacional que desde hai anos está a experimentar a Universidade da Coruña fai que se lle dea unha gran importancia aos programas de mobilidade internacional, ben en ámbitos europeos, ou calquera outro sistema de ensino superior. Na actualidade, na Escola Universitaria de Enfermaría A Coruña, existen convenios internacionais en proceso, que permitirán aos estudantes do centro realizar intercambios con distintas universidades.PROGRAMA ERASMUS + ESTUDANTES E.U. ENFERMARIA A CORUÑA
 
 
Programa Erasmus+
 1. Convocatoria, cartel e calendario

  IMPORTANTE:
   
  • Comezo de presentación de solicitudes no primeiro prazo da convocatoria 
  • Para acceder ao PORTAL de solicitude, utilizar preferentemente navegadores Firefox ou Google Chrome.
  • Para poder acceder á plataforma serán necesarias as súas credenciais da UDC. En caso de descoñecer estes datos, consulte ao seu centro. 
  • Para poñerse en contacto con vostede, a ORI utilizará en todo momento o seu correo electrónico da UDC, que deberá indicar no formulario. 
  • Só se admitirá unha solicitude por estudante, polo que non debe enviar en liña o formulario ata que este seguro de que está ben completado. Debe verificar convenientemente a oferta de prazas restantes que corresponda para cada centro. 
  • Para calquera consulta sobre o Portal de solicitude, envíe un correo a rrii@udc.es
    
 2. Oferta de prazas
   
 3. Procedemento de solicitude
   
 4. Recoñecementos académicos
   
 5. Equivalencia cualificacións
   
 6. Información para estudantes estranxeiros
 
PROGRAMA BILATERAL ESTUDANTES E.U. ENFERMARIA A CORUÑA
Mobilidade internacional no marco de convenios bilaterais asinados pola UDC con institucións que se atopan fora da órbita do programa Erasmus.
 1. Convocatoria
 2. Oferta de prazas
 3. Procedemento de solicitude
 4. Recoñecementos Académicos

IMPORTANTE:
 • Comezo de presentación de solicitudes no primeiro prazo da convocatoria 
 • Para acceder ao PORTAL de solicitude, utilizar preferentemente navegadores Firefox ou Google Chrome.
 • Para poder acceder á plataforma serán necesarias as súas credenciais da UDC. En caso de descoñecer estes datos, consulte ao seu centro. 
 • Para poñerse en contacto con vostede, a ORI utilizará en todo momento o seu correo electrónico da UDC, que deberá indicar no formulario. 
 • Só se admitirá unha solicitude por estudante, polo que non debe enviar en liña o formulario ata que este seguro de que está ben completado. Debe verificar convenientemente a oferta de prazas restantes que corresponda para cada centro. 
 • Para calquera consulta sobre o Portal de solicitude, envíe un correo a rrii@udc.es
 
As convocatorias de mobilidade xestionaranse conxuntamente nos centros de orixe baixo a dirección dos Responsables de Relacións Internacionais dos centros e a Oficina de Relacións Internacionais da Universidade (ORI). Os requisitos xerais para acceder a unha praza de mobilidade, os dereitos e obrigas dos estudantes, así como o procedemento para conceder as prazas, regúlanse no Regulamento de Mobilidade da UDC.
Diseño y desarrollo: Artismedia.es